Richard Horton on the need for a knowledge revolution in health

This is an edited version of a live interview with Richard Horton, the editor of the Lancet. Horton was interviewed live, following his address at the 2018 Norwegian Global Health Conference, “Health system strengthening: Health for all revisited” hosted by the University of Oslo, 10-11 April, 2018.

Hva er det med Israel?

Hva er egentlig konflikten i Korea? Hva er en flyktning? Hva betyr egentlig antisemittsme? Og hva er det egentlig med Israel?

Dette er noen få av mange spørsmål Ressurssenteret ved CMI/UiB vil undersøke og søke å forklare i den nye Forklart-serien.

Marte Heian-Engdal har nylig gitt ut boken «Israel. Historie, politikk og samfunn (2018)». Den 7. mai møtte hun Kjersti G. Berg til samtale om boken og landet på Litteraturhuset i Bergen.

Marte Heian-Engdal er seniorrådgiver ved NOREF. Hun har skrevet doktorgradsavhandling om Israel, USA og det palestinske flyktningspørsmålet (Universitetet i Oslo) og hun har publisert både akademisk og som spaltist i Dagsavisen.

Kjersti G. Berg er kommunikasjonsmedarbeider ved Bergen Ressurssenter CMI/UiB. Hun har skrevet doktorgradsavhandling om palestinske flyktninger, flyktningleire og FN (UiB).

 

 

 

Det internasjonale gjennombruddet

Portrett av Terje Tvedt og Arve Ofstad
Terje Tvedt og Arve Ofstad

Bergen Resource Centre for International Development inviterte 10. april 2018 til debatt om Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet. Fra ettpartistat til multikulturell stat.»
Boken har både engasjert og provosert i norsk offentlighet; diskusjonen har pågått – om innvandring, bistand, norske verdier og kultur – og om sammenhengene mellom disse.

Fikk du ikke med deg debatten, kan du høre den her:

Deltakere i debatten:
Terje Tvedt er professor ved Institutt for geografi, UiB. Han har en omfattende publikasjonsliste, som spenner fra Nilen, til vannets historie og norsk utviklingshjelp og norske tenkemåter. Han har også laget en lang rekke dokumentarfilmer.

Arve Ofstad har vært seniorforsker og forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt, FNs stedlige koordinator i Sri Lanka, fagdirektør i Norad og ambassadør i Zambia. Han har bidratt til flere stortingsmeldinger, og han var sekretær for Nord-Sør/Bistandskommisjonen. Han er nå pensjonist og frittstående konsulent.

Erlend Eidsvik (NFU) modererer debatten.

Slik omtaler Dreyer forlag boken de har utgitt:

«Boken forteller historien om da Norge debuterte på den globale arena som rådgiver i utvikling, og da verden på samme tid kom til Norge som migranter og flyktninger fra Asia, Latin-Amerika og Afrika. Boken viser hvordan samspillet mellom disse to verdenshistoriske bevegelsene forandret Norge. På begynnelsen av 1960-tallet startet den norske staten med å bygge et humanitærpolitisk kompleks som skulle legge grunnlaget for at den politiske ledelsen noen tiår senere erklærte at Norge skulle bli en humanitær stormakt. Nesten parallelt med dette kom de første pakistanerne til Norge, som en fortropp i en stadig voksende migrasjonsbevegelse. I løpet av de siste tiårene førte det til en radikal endring av landets befolkning, religioner og kulturer. Boken fremmer originale og tydelige fortolkninger av hva som skjedde, og dokumenterer hvordan Norges møte med verden og verdens møte med Norge ble styrt av hva forfatteren kaller en ny humanitærpolitisk elite. Forfatteren viser at spørsmålet om det norske og norske verdier – som under det nasjonale gjennombruddet på 1800-tallet – igjen er blitt aktuelt, bare på helt andre måter. Boken diskuterer grunnleggende spørsmål som: Finnes det norske verdier og norsk kultur? Og finnes Norge?»

Espen Søbye – Statistisk Sentralbyrå og ideen om offisiell statistikk

Dette er podcastversjonen av et foredag i Forum for vitenskap og demokrati fra Universitetet i Bergen. Foredraget ble holdt torsdag 15. februar 2018, i Café Christie.

Espen Søbye har nylig hevdet at Statistisk Sentralbyrå svikter en viktig oppgave: å være infrastruktur for det offentlige ordskiftet (Morgenbladet nr. 1/5.–11. januar 2018). Striden om Statistisk Sentralbyrå handler ikke først og fremst om Meyer vs. Jensen, men om at Byrået har overlatt viktig statistikkproduksjon til andre aktører eller at denne nå styres av «betalt etterspørsel» og departementene behov. Dermed svekkes innsatsen for å gjøre allmennheten i stand til å kontrollere maktutøving og markedsaktører. Hvorfor er vi kommet i denne situasjonen? Er det for sent å snu? Er Statistisk sentralbyrå i dag i stand til å forsvare ideen om offisiell statistikk?

Espen Søbye, forfatter, debattant og kritiker, har med noen opphold vært ansatt i Statistisk sentralbyrå siden 1985. Han har gitt ut en rekke arbeider om statistikk, blant annet Tallenes fortellinger (2001) og Folkemengdens bevegelse 1735–2014 (2014). Seinere i år kommer Fakta om olje, som handler om hvordan den kvartalsvise investeringsstatistikken ble til.

Sted: Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder: Tor Halvorsen

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Uni Research Klima.

Niels Geelmuyden – Pillebefinnende

Dette er podcastversjonen av et foredag i Forum for vitenskap og demokrati fra Universitetet i Bergen. Foredraget ble holdt torsdag 18. januar 2018, i Café Christie.

Hvilke interesser styrer utviklingen av kunnskap om legemidlene og deres virkninger? Hvorfor gir forskning finansiert av legemiddelindustrien så mye mer positive resultater enn uavhengig forskning? Hvorfor er det så mye forskning som aldri blir publisert? Er skillet mellom forskning og markedsføring i ferd med å bli utydelig? Hvor mye penger står på spill? Hvor mye liv og helse?

Kommentatorer: Edvin Schei og Roger Strand

Niels Christian Geelmuyden er journalist og forfatter. I seinere år har han utgitt flere samfunnskritiske bøker om mat, drikke og medisiner. Med Sunnheten på bordet (2016) vant han i fjor sølvmedalje i kokebøkenes VM i kategorien helse og ernæring. Pillebefinnende. Hva vet vi om medisinene vi tar? (2017) er hans foreløpig siste bidrag på dette feltet.

Edvin Schei er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
Roger Strand er professor ved Senter for vitenskapsteori, UiB.

Tid: torsdag 18. januar 2018, kl. 15.00 – 16.30
Sted: Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder: Anders Johansen

Akademika, Studentsenteret selger boken Pillebefinnende. Hva vet vi om medisinene vi tar? Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Uni Research Klima.

Ingerid S. Straume – En menneskeskapt virkelighet

Dette er podcastversjonen av et foredag i Forum for vitenskap og demokrati fra Universitetet i Bergen. Foredraget ble holdt tirsdag 28. november 2017, i Café Christie.

Etiske dilemmaer i forbindelse med klimaendringer viser seg tydelig i utdannings-situasjoner. Man skal gi unge håp om fremtiden – samtidig som man vet at egne handlinger bidrar til å hindre bærekraftig utvikling.

I en nylig utkommet bok drøfter Ingerid S. Straume hvorfor så mange snakker om klimaendringer, men ikke gjør det som kreves. Hun belyser problemet i full bredde, og inviterer alle fag og disipliner, særlig ‘utdannere’ på alle nivåer, til å være med på en gjennomtenkning av sin egen rolle. Straume hevder at det er mulig å finne en vei videre – men ikke ved å insistere på politisk nøytralitet.

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Uni Research Klima.

Forsker og/eller aktivist?

Dette er podcastversjonen av et foredag i Forum for vitenskap og demokrati fra Universitetet i Bergen. Foredraget ble holdt torsdag 9. november 2017, i Café Christie.

Tidligere i høst gikk aksjonen Besteforeldre mot global oppvarming løs på Cicero-senterets siste klimarapport: Klimavalg 2017. Er det fagetisk forsvarlig å uttrykke seg så balansert, og med så mange forsiktige forbehold, at det kan brukes til å begrunne nær sagt en hvilken som helst politikk?

Med utgangspunkt i denne kritikken kan det føres en mer generell diskusjon om forskerintegritet og samfunnsansvar. Kan vi overlate til andre å trekke de politiske konsekvensene av kunnskapen vi utvikler? Hvor tydelig kan vi selv si fra uten å sette vår faglige autoritet på spill?

Halfdan Wiik: Må forskning være politisk tannløs? Om Cicero-senterets klimarapport før stortingsvalget.

John Gunnar Mæland: Føre-var-prinsippet og kravet om sikker kunnskap – et samfunnsmedisinsk perspektiv.

Ragnar Fjelland: Vitenskapelig usikkerhet som skalkeskjul for unnfallenhet? Et vitenskapsteoretisk perspektiv.

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Uni Research Klima.

Anne Karin Sæther – Oljelandet i klimakampen

Dette er podcastversjonen av et foredag i Forum for vitenskap og demokrati fra Universitetet i Bergen. Foredraget er av Anne Karin Sæther og ble holdt tirsdag 29. august, i Café Christie.

Norge vil være et ledende klimaland, men tjener samtidig godt på olje og gass som gir store CO2-utslipp. Denne vanskelige dobbeltrollen er temaet for boken De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen, skrevet av Anne Karin Sæther.

Hun kommer til Forum for vitenskap og demokrati for å fortelle om intensjonene i starten av oljepolitikken på 1970-tallet og klimapolitikken på 1980-tallet. Hvilke mål satte man seg den gang og hvilken relevans har disse tidlige målene i dag? Hvordan har man oppnådd at norsk olje og gass blir omtalt som «klimavennlig»?

Anne Karin Sæther har bakgrunn som journalist i NRK og Dagsavisen. Fra 2006-2011 var hun kommunikasjonssjef i Bellona og nå jobber hun med politisk kommunikasjon i Utdanningsforbundet. Hun har nylig utgitt boka De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen (2017).

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Uni Research Klima. Møteleder er Peter M. Haugan.

Stefan Collini «Universiteter og ansvarliggjøring: Britiske erfaringer»

Dette er podcastversjonen av et foredag i Forum for vitenskap og demokrati foredrag fra Universitetet i Bergen. Foredraget er av Stefan Collini og ble holdt 6. april i Egget, Studentsenteret i Bergen. Foredraget og introduksjonen er på engelsk.

This is the podcast version of a Forum for science and democracy lecture from the University of Bergen. The lecture was by Stefan Collini and was held the 6. April at Egget, the student centre in Bergen.

The title of the lecture was: Universities and «accountability»: Lessons from the UK experience Universities must be accountable to society. This proposition is endlessly repeated in contemporary debates about higher education. But what does accountability mean, and by what measures can an appropriate form of accountability be ensured? The United Kingdom has in recent years imposed a series of new demands on universities under this heading, and this lecture examines the character of these demands and warns of some of the damaging or counter-productive effects which can be produced when such measures take a misconceived managerialist form.

Stefan Collini is Professor Emeritus of Intellectual History and English Literature at Cambridge University. His recent books include Absent Minds: Intellectuals in Britain (2006); Common Reading: Critics, Historians, Publics (2008); and Common Writing: Essays on Literary Culture and Public Debate (2016). In recent years he has also been an influential voice in debates over the character of higher education, notably with What Are Universities For? (2012) and Speaking of Universities (2017). He is a Fellow of the British Academy and of the Royal Historical Society, and a frequent contributor to The London Review of Books, The Times Literary Supplement, The Guardian, The Nation, and other periodicals.

Podcasten er produsert av Ingjald Pilskog, postdoktor ved Uni Research Klima. Ansvarlig for forelesningen er Anders Johansen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Abonner via Itunes

Abonner for Android via Podbean

Fremtidens plast og mat kan komme fra mikroskopiske alger

Kjemiker Vidar Jensen ble frivillig stengt inne på et hotell sammen med en gruppe ukjente og kom ut svanger med et prosjekt der alger er hovedingrediens.

Sammen med flere kollegaer lager Jensen nå katalysatorer, stoffer som gjør kjemiske prosesser mulige og mer presise.

Resultatet kan bli at fettsyrer fra algene i fremtiden gir oss råstoff til mat og plast. Dermed kan olje og naturgass bli overflødig i produksjon av alt fra kamerahus, telefoner og  flasker til plastposer og annen emballasje.

Plastindustrien kan dermed basere seg på en fornybar råvare som erstatning for fossile kilder i produksjon.

IMG_6015

Kjemiker Vidar Jensen på laboratoriet.

LabVidarJensen1

Alfa-olefiner – laget av fettsyrer som hentes ut av mikroskopiske alger,

LabVidarJensen2

Lipider – fettsyrer fra alger: råstoffet som bearbeides og blir til alfa-olefiner.

LabVidarJensen3

 

LabVidarJensen4

Hanskebokser lar forskerne jobbe uten at oksygen og vann får slippe til.

LabVidarJensen5

Musikk: «Paper Planes – Durden ft. Airtone» by DURDEN  – Licensed under Creative Commons Attribution (3.0)